עמוד הבית בלוג ריבית קבועה מול ריבית פריים- איך לבחור נכון?
ריבית קבועה מול ריבית פריים- איך לבחור נכון?
שתף
27 דצמ 2022

מה היא ריבית?

ריבית היא סכום כסף קבוע מראש, שמשולם לנותן ההלוואה על ידי הלווה (מי שנוטל את ההלוואה), בתמורה לשימוש בכסף. הריבית לרוב נקבעת כשיעור מסוים מגובה ההלוואה, בנוסף לגובה הקרן (הסכום שניתן על ידי המלווה), והשיעור לאו דווקא קבוע, אלא הרכבו (לדוגמא, פריים + 0.5% לא מייצג שיעור קבוע מהלוואה אלא הרכב קבוע).

 למה הריביות עולות לאחרונה?

בתקופה האחרונה הבנק האמריקאי המרכזי (שאמון על קביעת המדיניות המוניטרית האמריקאית וכפועל יוצא משפיעה על כל העולם Federal Reserve System או בכינוי הנפוץ יותר שלו ה- FED) מעלה את הריבית באופן קבוע בשיעורים של עד כ0.75% בכל פעם. נכון להיום (דצמבר 2022) הריבית עומדת על 4.5% בארה"ב. גם בנק ישראל העלה את הריבית בשנה האחרונה עד לריבית של 3.25% והירידה עדיין לא צפויה באופק. לפעולות אלה יש השלכות ויש גם סיבות. הבנקים מנסים לשכנע את הציבור להשאיר את כספו בתוך הבנקים בכדי שיצבור ריבית ויעלה בערכו. כך, הבנקים מקווים לצמצם את היקפי הצריכה של הציבור ולהאט את קצב האינפלציה. בנוסף, העלאת ריביות על פיקדונות בנקיים מקטינה את האטרקטיביות של אפיקי השקעה מקבילים אחרים, כמו נדל"ן, משום שהפער בתשואות על ההשקעה בין האפיקים קטן. כך, מקווים הבנקים גם להאט את הביקוש לנדל"ן וכפועל יוצא להאט את השתוללות המחירים המדוברת בשווקים אלו.

 ואיך זה משפיע עלינו?

עלינו העלאת הריבית משפיעה מהצד השני של המטבע. כשאנחנו רוצים לקחת הלוואות, מסלולי הלוואה רבים מתבססים על הריביות שקובעים הבנקים בארץ ובעולם. כפי שאמרנו, האטרקטיביות של אפיקי השקעה מושפעת בין היתר (אך לא רק) מהתשואה הצפויה שלהם, ולקיחת הלוואה לשם השקעה שוחקת את התשואה הנובעת מאותו אפיק השקעה. טיפה מסובך? נסביר.

אחד מסוגי ההלוואות הנפוצים ביותר הוא הלוואת משכנתא. כשאנחנו לוקחים משכנתא כדי לקנות דירה להשקעה, התשואה הנובעת מהדירה נשחקת בגובה הריבית שאנחנו צריכים לשלם על ההלוואה.

לדוגמא ניקח משכנתא בגובה 600 אלף ₪ על דירה להשקעה ששוויה הוא 800 אלף ₪ (כשיש לכם 200 אלף ₪ הון עצמי). אם הדירה מניבה לכם תשואה של 8% בכל שנה, ועליכם לשלם 4% על המשכנתא בכל שנה, התשואה שאתם נהנים ממנה היא רק 4%, ולא 8%, לעומת מצב בו כל 800 אלף השקלים היו ההון העצמי שלכם  (חשוב לציין שהדוגמא נועדה לפשט, אך התשואה מושפעת ממשתנים רבים כמו האינפלציה בתקופת ההלוואה, מתכונת ההחזר, אופן החישוב של הריבית ועוד).

 מסלולי הלוואות נפוצים

מסלולים נפוצים בהלוואות הם הלוואות בריבית קבועה, כשהיא צמודה למדד או שלא, ומסלולי הלוואה בריבית פריים כשהריבית צמודה למדד או שלא. ישנם סוגים רבים והבחירה ביניהם יכולה להיות מבלבלת מאד. מיותר לציין שהבחירה לעיתים יכולה להיות "הרת גורל", ולקבוע כמה תשלמו על ההלוואה שנטלתם. התשלומים הללו יכולים להיות ההבדל בין השקעה משתלמת לבין השקעה שאינה משתלמת, ולהוות ה"אבן" שתטה את המאזניים בין רווח להפסד. לכן, במאמר זה נסביר על הסוגים הנפוצים, על היתרונות והחסרונות שלהם בתקופה שכזו וננסה לעשות סדר בשאלה: למי מתאים איזה מהמסלולים?

ריבית קבועה לא צמודה למדד

מדובר במסלול ההלוואה בעל רמת הוודאות הגבוהה ביותר. מסלול זה הוא מסלול שאינו צמוד למדד (מדד המחירים לצרכן הוא המדד הקובע במקרים שכאלו. מדד זה הוא בעצם המחושב בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומפורסם ב15 לכל חודש. זהו סל של מוצרי בסיס שנקבעו מראש. את השינוי של המחירים (שנובע מסיבות שונות וקורה בתדירות יום יומית) מודדים, ומחשבים ביחס לעלות הקודמת של הסל. כך בעצם קובע שיעור השינוי של מחירי המוצרים בסל את התזוזה של מדד המחירים לצרכן). לכן, הבנק (או הגוף שנותן את ההלוואה) קובע מלכתחילה שיעור ריבית גבוה יותר, בכדי לפצות על תנודות ועליות ריבית פוטנציאליות בשוק. הבנק רוצה "לכסות" את עצמו מפני הפסד פוטנציאלי, ולכן זהו לרוב המסלול היקר ביותר מבחינת ריביות, אך גם הוודאי והשקט ביותר, משום שהוא אינו תלוי בדבר.

יתרונות:

  •       רמת וודאות מקסימלית ביחס לשאר מסלולי ההלוואות הקיימים. הריבית לא משתנה ואין הצמדה של הקרן למדד המחירים לצרכן.

חסרונות:

  •       לרוב במסלול הזה ההצעה שתקבלו תהיה עם הריבית הקבועה הגבוהה ביותר. הנתון הזה אינו אומר שבדיעבד זו אכן הייתה ההצעה היקרה ביותר ומשכך לא משתלמת, אלא במבט קדימה, ברגע קבלת ההחלטה, סביר שבמסלול זה תקבלו את הריבית הגבוהה ביותר (כדי לנסות לפצות, כאמור, על חוסר היכולת של המלווה להתאים את תנאי ההלוואה למצב בשוק בהמשך).

ריבית קבועה צמודה למדד

במסלול זה מדובר על מצב יחסית דומה למסלול הקודם שתואר. הריבית היא אכן קבועה, ומשכך מדובר במסלול יחסית "רגוע" ובעל רמת ודאות גבוהה. עם זאת, מדובר במסלול בו קרן ההלוואה שלכם (הסכום אותו קיבלתם מהמלווה) יהיה צמוד למדד (מדד המחירים לצרכן, כאמור). כך שבכל 15 לחודש, אתם תגלו כמה ההחזר שלכם על הקרן גדל, בהתאם לשיעור האינפלציה (שמשפיע על מדד המחירים לצרכן), בנוסף לריבית הקבועה שעליה הסכמתם מראש מול המלווה (לרוב, הבנק ממנו קיבלתם את ההלוואה).

יתרונות:

  •       ישנה ודאות יחסית באשר לגובה הריבית משום שהריבית קבועה.

חסרונות:

  •       הודאות באשר לריבית אינה מוחלטת אלא רק גבוהה באופן יחסי משום שהקרן כן צמודה למדד המחירים הצרכן וחשופה להשפעות של אינפלציה עתידית ועליית המדד (כך שמדובר ביתרון וחיסרון, יתכן גם מצב בו תרוויחו מההצמדה המדוברת למדד).
  •       לרוב תקבלו ריביות גבוהות יותר באופן יחסי למסלולי הלוואה אחרים, שוב בשל חוסר היכולת של המלווה להתאים באופן מלא את תנאי ההלוואה לתנאי השוק בעתיד.

 ריבית פריים

ריבית פריים היא הריבית שמפרסם בנק ישראל (אותה ריבית עליה דיברנו בתחילת המאמר), בתוספת מרווח קבוע. (מרווח זה הוא בגובה 1.5%, כך שנכון להיום (דצמבר 2022) ריבית הפריים עומדת על 4.75%).

לרוב, המלווים יאפשרו לכם הלוואות בריבית נמוכה מריבית הפריים, כך שהרכב המשכנתא שלכם יכול להיות מורכב בחלקו מריבית של פריים – 0.5% וכדומה. רגולציה של בנק ישראל הגבילה בעבר את הבנקים מלאפשר משכנתא שתמהיל המסלולים שלה מורכב מיותר מ1/3 המבוסס על ריבית פריים. לפני כמעט 3 שנים הקביעה הזו בוטלה ומאז יכולים הבנקים לאפשר עד 2/3 מהמשכנתא כשהיא במסלול צמוד לריבית הפריים.

יתרונות:

  •       גמישות יחסית בפירעון. בעת לקיחת הלוואה מבוססת ריבית פריים- ניתן לפרוע אותה בכל עת, גם בפירעון מוקדם. בהתאם להסכם ההלוואה שלכם כמובן, לרוב לא תצטרכו לשאת בקנסות או בעמלות פירעון מוקדם.
  •       לעיתים, מדובר בריבית נמוכה מאד, ורכיב גדול יחסית מההלוואה (בהתאם לרגולציה החלה על הבנקים).

חסרונות:

  •       חוסר הודאות הוא גבוה ביחס למסלולים האחרים שתוארו. ההצמדה של רכיב גדול מההלוואה לריבית הפריים יכול להוביל למצבים (כמו בתקופה האחרונה לדוגמא) בהם החזרי ההלוואה יהיו גדולים בשיעורים משמעותיים מאשר אלו שאותם צפיתם בעת לקיחת ההלוואה. שינוי בשיעורים כאלו בריבית הפריים יכול להוביל להגדלת סכומי ההחזר בשיעורים גדולים הרבה יותר (בהתחשב במשתנים שונים כמו אופן החישוב ופרק הזמן עליו נמשכת ההלוואה).

 סיכום

לסיכום, לכל מסלול יש את היתרונות שלו, בדמות ריבית נמוכה יותר לפרק זמן מסוים, ברגע לקיחת ההלוואה או בהמשך, כשיתכן שבסופו של דבר תגלו שמסלול אחד יכול היה בדיעבד להיות משתלם יותר ממסלולים אחרים. עם זאת, מדובר ב"חוכמת הבדיעבד" ולא תמיד תחזיות או המלצות האנליסטים והמומחים "יקלעו" למה שיקרה בפועל. בשורה התחתונה- רוב מי שלקח משכנתאות כשריבית הפריים הייתה נמוכה מאד (לפני שנתיים לדוגמא) משלם היום משמעותית יותר ממה ששילם באותה תקופת הזמן בה נטל את המשכנתא. באותה מידה, בשנים קודמות, מי שלקח הלוואות בריבית פריים דווקא נהנה מריביות נמוכות משמעותית ביחס למסלולי הלוואה אחרים הצמודים למדד בריבית קבועה או שאינם צמודים. לכן, חישבו אם אתם אוהבי סיכון או מעדיפים להימנע ממנו, בידקו את המצב בשוק- נסו לקרוא תחזיות, ובררו לגבי ההצעות השונות שאתם מקבלים בשלל המסלולים. בסופו של דבר, ההעדפות האישיות שלכם הן אלו שיקבעו מה המסלול העדיף בשבילכם.

 

כותב התוכן:עמנואל שרקי
בן 25, סטודנט לחשבונאות וכלכלה באוניברסיטה העברית, גר בכוכב יעקב, נשוי

לקבלת הלוואה מיידית
השאירו פרטים