עמוד הבית בלוג עליית ריבית המשכנתא
עליית ריבית המשכנתא
שתף
15 ספט 2022

ריבית המשכנתא עלתה? תשובות לשאלות שחשוב להכיר

רובנו הופתענו לגלות בחודשים האחרונים את מספר העלאות הריבית שביצע בנק ישראל, לראשונה זה מספר שנים, במטרה להילחם באינפלציה ולהוריד את יוקר המחיה. לעליית ריבית בנק ישראל יש מספר השפעות על חיינו, כאשר המרכזית ביניהן היא ההשפעה על המשכנתא שלנו בעקבות עליית ריבית הפריים. יוקר המחייה הגבוה במדינתנו מביא לכך שרוב משקי הבית נעזרים במשכנתא כדי להגשים את החלום ולקנות דירה. מה היא אותה משכנתא? משכנתא היא סוג של הלוואה למספר שנים ארוך במיוחד שנועדה לעזור לאזרחי המדינה לקנות בית. היא מוחזרת על ידי הלווה לאורך השנים עם ריבית מסוימת, הנקבעת בין היתר על פי ריבית בנק ישראל, ריבית הפריים וריביות נוספות המשתנות בהתאם לבנק ממנו נלקחה המשכנתא.  עליית ריבית בנק ישראל העלתה שאלות רבות אצל אזרחים מודאגים רבים המשלמים כיום משכנתא. במאמר זה ננסה לענות על השאלות הנפוצות ביותר.

אז מה היא בעצם עליית ריבית משכנתא?

כפי שהסברנו קודם, ריבית המשכנתא היא הסכום הנוסף שהלווים משלמים על עצם לקיחת המשכנתא מהבנק. ישנם מספר מסלולים ללקיחת משכנתא שלכל אחד מהם ריבית קצת שונה. אחד המסלולים הנפוצים ביותר הוא מסלול ריבית הפריים. ריבית הפריים הינה הריבית הבסיסית במשק והיא בנויה מריבית בנק ישראל בתוספת של 1.5%. לכן, אם בעבר ריבית בנק ישראל עמדה על 0.75% וכיום היא עומדת על 2%, ריבית הפריים בעצם עלתה מ- 1.25% ל- 3.5%. עלייה גדולה זו בריבית גורמת לכך שהריביות השונות במסלולי המשכנתא עולות גם הן. התוצאה של עלייה זו היא שאנחנו האזרחים שמשלמים משכנתא נצטרך להחזיר הרבה יותר כסף לבנק ממה שהיינו אמורים להחזיר במקור.

איך עליית ריבית בנק ישראל משפיעה על החזר המשכנתא?

אז אחרי שהבנו שעליית ריבית בנק ישראל גורמת לכך שנצטרך לשלם הרבה יותר על המשכנתא שלנו, בואו נבין באיזה היקף מדובר במסלולי המשכנתא השונים.

  • מסלול צמוד לריבית פריים – במסלולים הצמודים לריבית הפריים השינוי הוא מיידי ומשמעותו עלייה בתשלום המשכנתא בכל חודש. כך למשל, למשכנתא של כמיליון שקלים יתווסף סכום של כ- 500 ש"ח בכל חודש.
  • מסלול ריבית משתנה – סוג מסלול משכנתא אחר הוא מסלול הריבית המשתנה. במסלולים אלה קיים מנגנון שינוי ריבית. מסלולים אלה, מכילים תחנות לאורך הדרך בהן הריבית משתנה בכל פעם. הם צמודים על פי רוב לריבית הממוצעת למשכנתאות. ריבית זו, שמפורסמת על ידי בנק ישראל, הינה תוצאה של שקלול כל הריביות של הבנקים למשכנתאות. במקרים אלו, השפעת השינוי בריבית על הלווים ועל המשכנתא תהיה תדירה פחות. שלא כמו במשכנתא על בסיס ריבית פריים, שם השפעת הריבית היא מיידית, כאן ההשפעה תלויה במועד התחנה הקרוב של המשכנתא. מכיוון שיש מסלולים שבהם יש תחנה בכל שנה ויש מסלולים אחרים שבהם התחנה בכל שנתיים, שלוש שנים ואף חמש שנים או יותר, הרי שההשפעה של שינוי הריבית תהיה מורגשת רק כאשר מגיע מועד התחנה.
  • מסלול ריבית קבועה – במסלולים אלה הריבית שנקבעה בעת לקיחת המשכנתא נשארת קבועה ולא משתנה כאשר הריבית במשק עולה או יורדת. שינוי גובה ההחזר החודשי יושפע רק משינוי המדד, במידה ומדובר על מסלול צמוד מדד. רוב המסלולים עם ריבית קבועה הם צמודי מדד.

איך השינוי במדד משפיע על הריבית?

מושג שחשוב להכיר הינו מדד המחירים לצרכן. מדד המחירים לצרכן מודד את אחוז השינוי החל במשך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית סל קבוע של מוצרים ושירותים. סל זה מייצג את הצריכה הממוצעת של משקי הבית. המדד משמש בעיקר להצמדות שונות, לקביעת תוספת היוקר לתעריפי שכר ולניתוח מגמות המחירים במשק.

מדד המחירים לצרכן משקף למעשה את האינפלציה במשק. שיעור המדד מהווה אינדיקטור כלכלי חשוב ומאפשר לבנק ישראל ולמקבלי ההחלטות בממשלה לבחון את קצב האינפלציה ולקבוע מדיניות כלכלית לפיו.

כל שינוי החל במדד המחירים לצרכן משפיע באופן ישיר על מסלולי משכנתא הצמודים למדד. כאשר המדד במשק עולה ישנה השפעה מיידית על יתרת הקרן. הקרן היא הסכום הראשוני אותו אתם לווים מהבנק ומהווה את החלק החסר לכם לקניית הדירה. על פי הקרן הזו מחושבת הריבית למשכנתא. בעקבות ההצמדה למדד, הקרן עולה מעלה באותו שיעור שבו עלה המדד. כתוצאה מכך גם גובה ההחזר החודשי עולה בהתאם.

בכמה עלה החזר המשכנתא בעקבות עליית הריבית?

אם נדבר במספרים, נוכל לראות כי עליית הריבית במסלול ריבית הפריים למשכנתא ממוצעת של כמיליון שקלים, תביא לעליית החזר המשכנתא בכ- 500 ש"ח לחודש.

לעומת מסלול ריבית הפריים, במסלולים הצמודים למדד ישנה השפעה גם של האינפלציה בנוסף לריבית. לכן, אם האינפלציה השנתית תעמוד לאורך זמן על 4% לשנה למשל, היא צפויה לייקר את המשכנתא ביותר מ-100 אלף שקל.

מחזור משכנתא, האם זה הזמן הנכון?

מיחזור משכנתא הוא תהליך בנקאי המאפשר לכם לשנות את תנאי המשכנתא באמצע "החיים" שלה. מיחזור משכנתא יכול לכלול שינוי בתנאי הריבית, החלפת מסלול, שינוי תקופה במסלול משכנתא אחד או יותר ובאופן כללי התאמה של המשכנתא לתנאי השוק הנוכחיים. שינויים כאלה יכולים לחסוך לכם לא מעט כסף שהייתם משלמים על ריביות לא מתאימות או על הצמדות עתידיות. במחזור משכנתא קיימת אפשרות לפירעון מוקדם של הלוואת המשכנתא הקיימת (כולה או חלקה) על ידי לקיחת משכנתא חדשה בתנאים חדשים.

האם מחזור משכנתא משתלם לנו לאחר עליית הריבית הנוכחית? על פי מומחים בתחום ויועצי משכנתאות ריבית הפריים עדיין נחשבת נמוכה יחסית למרות העלייה. לכן, למי שלקח משכנתא במסלול ריבית פריים לא מומלץ למחזר כעת, אך ניתן לבחון אופציות לשינויים שאולי יורידו את סיכון המשכנתא. לעומת זאת למי שלקח משכנתא במסלול צמוד למדד מומלץ לבחון מחזור משכנתא כיוון שנראה שהאינפלציה תמשיך לעלות ותגרור עוד שינויים.

יש לציין כי בלי קשר למסלולים, במידה וההחזר החודשי החל להכביד עליכם, ניתן לשקול מחזור משכנתא ובעצם לפרוס אותה מחדש. ניתן לבצע שינויים נקודתיים שיקלו על התשלום החודשי ועליכם.

החזר משכנתא, מה כדאי לבדוק לגבי המשכנתא שלכם?

על מנת להקטין כמה שאפשר את החזר המשכנתא ולהימנע מפגיעה גדולה מידי בעקבות עליית הריבית המתרחשת כעת בשוק, ישנה חלוקה מסוימת של מסלולים שכדאי שיכללו במשכנתא שלכם. חלוקה זו, המהווה המלצה מהמומחים בתחום נקראת תמהיל משכנתא.  תמהיל המשכנתא המומלץ כיום הינו שילוב של לפחות 50% מהמשכנתא במסלול הפריים, שילוב של כמה שיותר מהאחוזים הנותרים במסלול הריבית הקבועה הלא צמודת מדד, וכ- 10% מהמשכנתא במסלול מט"ח או מק"מ.  חשוב לציין כי בריביות הקבועות הצמודות למדד, יכול להיות קנס במידה ונרצה למחזר את המשכנתא שלנו בעתיד ולכן יש להתחשב גם בעובדה זו.  ללוקחי המשכנתא העתידיים מומלץ לוודא לפני לקיחת המשכנתא כי תוכלו לעמוד בהחזר החודשי גם במקרים בהם ריבית הפריים תעלה ל6% ובמקרים בהם האינפלציה תמשיך לעלות גם היא.

לסיכום, נמליץ כמובן ,בעת זו של בלבול ושינויים, להתייעץ עם יועץ משכנתאות מוסמך, כמו גם להיוועץ במומחה בבנק שבו אתם מנהלים את כספכם. לפני שאתם לוקחים משכנתא או עושים שינויים במשכנתא הקיימת שלכם, כדאי מאוד לחשב ברמת דיוק גבוהה כמה כסף תוכלו להחזיר בכל חודש על המשכנתא.

כותב התוכן:עמנואל שרקי
בן 25, סטודנט לחשבונאות וכלכלה באוניברסיטה העברית, גר בכוכב יעקב, נשוי

לקבלת הלוואה מיידית
השאירו פרטים